תקנון אתר

1.    תנאים כלליים:

1.1.            כל הזמנה באתר, אף אם לא הושלמה באופן סופי אלא באמצעים אחרים כמפורט בתקנון זה, תהיה כפופה למוסכם ולמובהר בתקנון זה.

1.2.            תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים.

1.3.            כתובת האתר WWW.KADYADESIGN.COM תוכן המוצג בו, לרבות תמונות, פרטים ומחירים, הינו הרכוש הבלעדי והקניין הרוחני של בעלי העסק והמותג kadya design, ע.מ 201088002.

1.4.            מקום מושבו של העסק הינו בתל אביב.

1.5.            הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע"י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.

1.6.            Kadya design (להלן: "kadya") הינה חנות אינטרנטית המציעה למשתמשים לרכוש, בין היתר, מוצרים בייצור עצמי מותאם ללקוח- "מוצר מותאם אישית" ומוצרים שיוצרו מבעוד מועד ומוצעים למכירה.

1.7.            השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, או בעל חשבון Pay-Pal תקף.

1.8.            השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור kadya בכתב.

1.9.            בביצוע רכישה באתר או בביקור בו, אין הרוכש או המבקר מקבל זכויות יוצרים כלשהן באתר ובתוכן האתר, לרבות אין הרוכש מקבל רשות לבצע כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים ומבקר אינו מורשה לעשות שימוש במידע או במוצג כלל. זכויות היוצרים חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוח בהתאמה אישית. אין הלקוח קונה זכויות יוצרים כלל.

1.10.         ביצוע הפרה בתנאי השימוש באתר הינו הפרה של זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר והעסק.

1.11.         המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע"מ עפ"י שיעורו במועד העסקה והתשלום. אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על מחיר מסוים לתקופה מסוימת והמחיר הקובע למוצר הינו המחיר שפורט בשעת ההזמנה.

1.12.         kadya ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר, על כל שימושיו או משימוש במוצרים עצמם.

1.13.         טעות סופר לא תחייב את kadya בשום צורה ואופן. דרישה לקבל את המוצר עפ"י המפרט שבו נפלה טעות סופר לא תתקבל ואין בה משום הצעה הממתינה לקיבול או הצעה לביצוע רכישה.

1.14.         המוצג באתר אינו מהווה הצעה ברת קיבול אלא מיועד להמחשה בלבד, משכך הזמנות המבוצעות באתר לא מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור החברה על מנת לבצען. החברה שומרת לעצמה הזכות לא לקבל הזמנות ולבטלן מכל סיבה שהיא.  

1.15.         kadya רשאי לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנות באתר החובה לקרוא ולאשר את תקנון האתר בכל הזמנה שהוא עורך.

1.16.         אספקות יבוצעו על ידי גורם חיצוני.

1.17.         אספקת מוצרים באיסוף עצמי – עד 10 ימי עסקים; אספקת מוצרים במשלוח – עד 14 ימי עסקים. האמור בסעיף זה עלול להשתנות בשל תנאים שאינם קשורים ב- kadya ומכאן כי אין לו אחריות על איחורים כלשהם והסכמה על תקנון תנאי הזמנה זה הינו הסכמה לותר על כל טענה בהקשר זה.

1.18.         משלוחים לאזורים מסוימים בישראל ידרשו זמני אספקה ארוכים יותר שיימסרו ללקוח עם אישור הזמנתו.

1.19.         לקוח שלא יימצא במקום היעד להגעת המשלוח שתואם מראש יחויב בעלות נוספת עבור המשלוח הנוסף. 

2.     אופי הרכישות באתר:

1.1.            הזמנות המבוצעות באתר מקבלות אישור אוטומטי באתר. אולם אישור זה אינו אישור סופי וביצוע ההזמנה בפועל תלוי באישורו של kadya על מנת לבצען. אישור kadya מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. Kadya שומר לעצמו את הזכות לסרב לביצוע הזמנה בשל כל סיבה שהיא, עפ"י דין.

1.2.            ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ישראכרט ומאסטרכארד; או באמצעות PayPal. עובדה זו ייתכן ותשונה.

1.3.            לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי או PayPal תישלח ללקוח חשבונית מס – קבלה על הקניה לכתובת דוא"ל שהלקוח הזין בעת ההזמנה.

1.4.            סירוב לביצוע עסקת אשראי או עסקת PayPal תאפשר ללקוח המעוניין בכך להשלים את הזמנתו בתשלום טלפוני. הוראות תקנון זה יחולו על כל עסקה, אף אם התשלום לא בוצע באתר האינטרנט.

1.5.            בעלי המותג Kadya שומרת לעצמה הזכות לסרב לקיום הזמנה שהתשלום בה לא הושלם באתר, מכל סיבה שהיא ובכפוף לכל דין.

1.6.            מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.                                                                                                               1.7.    אתר יוצג מלאי המוצרים הקיים, אולם המלאי לא מתעדכן באופן "חי" ולפיכך ייתכן כי לעיתים יחולו אי התאמות בין המוצג בשורת המלאי הקיים לבין המלאי הקיים בפועל. 

3.            תצוגת מוצרים באתר:

3.1.            המוצרים המוצגים באתר, בין אם בתמונות, וידאו או כל תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. אין להסתמך על המוצג באתר בלבד, ויש לוודא גדלי המוצרים בטרם הרכישה. ייתכנו הבדלים בגוון המוצרים ושינויים קלים בין המוצג לבין המוצרים שיסופקו בפועל.

3.2.            על הלקוח להתחשב בעובדה שצבע המוצרים המוצג משתנה בין מכשירים אלקטרוניים שונים (מחשבים, טלפונים ניידים וכיוצ"ב) ומכאן כי ייתכן ויהיו הבדלים בין הצבעים המוצגים במכשיר הלקוח, לבין המוצר בפועל.

3.3.            ביצוע רכישה של מוצר מהווה הסכמה לגודל ומפרט המוצר עצמו. באחריות הרוכשים באתר לוודא גודל ומפרט המוצר בטרם ביצוע הזמנה.

3.4.        יתכן תצוגה של מספר מוצרים יחד, המוצר שאותו מזמין הרוכש באתר הינו המוצר שתואר בפירוט המוצר. לא תתקבל כל דרישה למוצרים האחרים שהופיעו בתצוגה ובייחוד לא תתקבל בקשה לרכוש מוצרים אלה במידה והם אינם מוצעים למכירה.

4.            מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח באופן ייחודי –  "מוצר מותאם אישית":

4.1.            בין המוצרים המשווקים באתר אינטרנט זה, מוצעים מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח – "מוצר מותאם אישית".  לרבות, אך לא רק מוצרי "שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה".  להלן מספר כללים הקשורים בהזמנת "מוצר מותאם אישית".

4.2.            לקוח שיבחר לרכוש מוצר המפורט בפרק זה, לא זכאי להחזיר את המוצר שהזמין בשל כל סיבה שהיא הקשורה בטעות או בפגם או בחסר כלשהו אשר מקורו במידע שנמסר על ידי הלקוח או מי מטעמו.

4.3.            ככלל, מאחר והמוצרים מיוצרים בהתאמה אישית ללקוח, לא ניתן לבצע החזרות מוצרים שהוזמנו בהתאמה אישית. על לקוח המבצע הזמנה של מוצר בהתאמה אישית האחריות לבדוק את כל פרטי המוצר בטרם ביצוע ההזמנה.

4.4.            השיקול באם לאפשר החזרת מוצר כלשהו שיוצר באופן אישי ללקוח, הינו של בעלי אתר האינטרנט והמותג Kadya. אין בסעיף זה משום התחייבות או חובה לבצע החזרה וזיכוי של מוצר כזה.

4.5.            מבלי לפגוע באמור לעיל, באם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון בעלי המותג Kadya.

4.6.            לקוח המזמין מוצר "מותאם אישית" מודע לכך שמאחר ומדובר בעבודת יד, ייתכנו שינויים מינוריים בטקסטורת המוצרים המאפיינים יצירת מוצרים בעבודת יד.                                               

4.7.       אחריות המזמין באתר לוודא את הפרטים אותם הזין באתר, לרבות ולא רק, פרטי תאריכי לידה, שם הילד וכיתוב רלבנטי. מבלי לפגוע ברשימה זו, כל פרט שמוזן באופן יזום על ידי המזמין הינו באחריותו הבלעדית. 

4.8     במוצרים הנרכשים על דרך של מנוי, גם אך לא רק, על בסיס חודשי, רבעוני, חצי שנתי או כל תקופת זמן אחרת, יחודשו באופן אוטומטי.

4.9     מוצרים הנרכשים על דרך של מנוי מתנה, גם אך לא רק, על בסיס חודשי, רבעוני, חצי שנתי או כל תקופת זמן אחרת, לא יחודשו באופן אוטומטי.

4.10    מוצרים המיוצרים בייצור מותאם אישית, לרבות מוצרי "שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה",

5.            ביטול הזמנות – חוק הגנת הצרכן

5.1         ניתן להודיע על בקשה לבטל את העסקה למייל kadyadesign@gmail.com ו- או בטלפון 0522255180    

5.2.            הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין.

5.3.            ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

5.4.            ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך.

5.5.            בעת ביטול רכישה ובמידה ו- Kadya ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.

5.6.            מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל- Kadya את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.

5.7.            באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל- Kadya, הרי שהלקוח מקבל את קביעת Kadya לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.

5.8.            ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של Kadya.

5.9.            בהינתן והמוצר הגיע אל הלקוח, החזר כספי מותנה בהגעת המוצר בחזרה אל מקום מושבו של העסק Kadya ובאמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידי העסק, בעלות 35 ש"ח בעבור המשלוח. לקוח יוכל להחזיר את המוצר למקום מושבו של העסק בכוחות עצמו. יתכן ועלות המשלוח בהחזרת מוצר תשתנה מעת לעת ובהתאם למרחק המשלוח.

5.10.            החזר כספי יבוצע עפ"י הוראות החוק, בתוך 14 ימים ובאמצעי התשלום בלבד.

5.11.         החזר כספי לעסקה שבוצעה ושולמה על ידי paypal תושב ללקוח בתוך 14 ימים ואישור מחברת paypal יימסר ללקוח בעת הזיכוי. עם זאת, כל תקלה בהשבת כספים בחברת paypal אשר תמנע את החזרת הכספים תאפשר ל-kadya להשיב ללקוחותיה את כספם באמצעי אחר. המזמין באתר מאשר כי תשלום באמצעות paypal תאפשר ל-kadya להשיב לו את כספו באמצעי אחר, אם יבחר בכך.           

5.12.     ביטול הזמנה בשל פגם במוצר יתקבל עד 2 ימי עסקים מיום האספקה. 

5.13    מוצרים אשר נרכשים על דרך של מנוי ניוזלטר, ונתבקשה הפסקתם במהלך תקופת המנוי, ביטולם יהיה, עבור מוצרי "שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה" כך:

                – ניתן להודיע על בקשה לביטול מנוי למייל kadyadesign@gmail.com ו-או בוואטסאפ למספר 0522255180

– הודעות ביטול מנוי אשר יתקבלו לאחר הפקת חשבונית עבור תשלום תקופתי, ייחשבו החל ממועד התשלום הבא. התמורה עבור התשלום האחרון תשלח ללקוח. דמי המנוי עבור החודש הבא והלאה לא יחוייבו, והמנוי יבוטל. 

– הודעות ביטול מנוי אשר יתקבלו לפני הפקת החשבונית עבור התשלום התקופתי, יבוטל מועד התשלום הקרוב והלאה. לא תתקבל תמורה עבור התשלום שבוטל.

6.            שירות לקוחות

6.1.            בכל שאלה או עניין ובכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של Kadya:  kadyadesign@gmail.com

6.2.            להשלמת הזמנה באמצעות שיחת טלפון יש לחייג בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 בלבד אל מספר הטלפון: 052225180

6.3.            שימו לב, אין אפשרות לבצע הזמנות באמצעות כתובת הדוא"ל שצוינה לעיל.

6.4.            Kadya מתחייב לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר וההזמנה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח בקשר עם ההזמנה.                                                                                 

Kadya       .6.5 אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא באם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים בדרך שאינה בשליטתו.

7.            סודיות ובטחון מידע

7.1.            אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע מקובלים וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.

7.2.            Kadya מתחייב לא לבצע כל שימוש במידע האישי שנמסר לו באמצעות שימוש המבקרים או המזמינים באתר. לרבות, אך לא רק, לא ימסור מידע פרטי ואישי אודות לקוחותיו או המבקרים באתר לצד שלישי כלשהו.

7.3.            במקרים שאינם בשליטת kadya ו/או נובעים מגורמים שלא בשליטתו, לא תקום אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח אם מידע זה ואבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 

7.4.            באפשרות כל לקוח לבצע את הזמנתו באופן טלפוני, במקרה זה בעלי המותג לא ישמרו את פרטי הלקוח בשום דרך.

7.5.            מדיניות הסודיות ובטחון המידע נכונה לכל קשר כלשהו שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט, לרבות באמצעות כפתור "צור קשר" משלוח הודעת דוא"ל וכיוצ"ב.

7.6.            ההזמנות באתר ינוטרו על ידי kadya ללא זיהוי כלשהו של מבצעי ההזמנה או המשלמים עליה וניטור זה ייערך על מנת לקבל מידע ללא זיהוי פרטים אישיים לרבות, אך לא רק, לצורך הקמת סטטיסטיקות על הרכישות וכיוצ"ב.           

 7.7. kadya או מי מטעמו אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית (לרבות, אך לא רק – תקיפות סייבר) באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

8.            חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982

8.1.            באפשרות לקוחות המעוניינים בכך להירשם לרשימת תפוצה (ניוזלטר), דבר אשר יאפשר ללקוחות לקבל מודעות פרסומיות והשקת מוצרים חדשים.

8.2.            הודעות ומסרים שיישלחו, יישלחו כולם במסגרת תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 ויעניקו ללקוחות הנרשמים את כל הזכויות והאפשרויות המוקנים עפ"י חוק זה.

8.3.        ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה גם באמצעות דוא"ל.

9.            דין ושיפוט

9.1.            לבית משפט השלום בתל אביב ולבית משפט המחוזי בתל אביב תינתן הסמכות הבלעדית בשל כל עניין ו/או מחלוקת בקשר ליחסים בין לקוחות אתר האינטרנט לבין בעלי המותג והאתר Kadya

 

10.   אחריות ותנאים כלליים למוצרי שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה

  

10.1    במסגרת קמפיין "שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה" נשלחות אל המנויים הודעות במסגרת ניוזלטר, ובהן מתכונים להכנת בישולים עם הילדים. למעלה מן הצורך יובהר כי Kadya מפרסמת את המתכונים מבלי להתחייב לטיבם והתאמתם לטעמם האישי של המנויים, היא אינה אחראית על התאמת הבישולים לגיל הילדים ו/או אלרגיות, והאחריות בגין הכנת הבישולים חלה על רוכש המנוי.

10.2    במסגרת מוצר "שף קדיה – הרפתקאות בישול לכל המשפחה" יש לבצע הבישולים בהשגחת מבוגר אחראי, שיפעיל שיקול דעת הנוגע להתאמת המתכון לילד המבשל אותו, והתאמתו לאלרגיות, אם ישנן, של הילד.

10.3  המנויים שיירשמו למוצר זה יקבלו את המתכון החודשי ב1 לכל חודש, אלא אם ה1 לאותו חודש הוא יום שבת או חג ואז ישלח ביום העסקים שלאחר מכן.

10.4  מנויים שיוזמנו עד ליום האחרון בחודש, יקבלו את המתכון הראשון ב1 לחודש העוקב.

10.5  ניתן לרכוש מתכונים במסלול של מנוי (להלן: ״מנוי״) או של מתנה (להלן: ״חבילת מתנה״).

10.6 ניתן לרכוש מתכונים לתקופה של 6 חודשים או 12 חודשים במסלול מתנה. במסלול המנוי ניתן לרכוש בחיוב חודשי, חצי שנתי ושנתי.

10.7 מנוי הנו תשלום מתחדש, הוראת קבע אשר תחוייב אחת לתקופת הזמן של המנוי, אלא אם תתקבל הודעת ביטול באחד מאפיקי יצירת הקשר עם Kadya (טלפון, מייל, וואטספ, דף הפייסבוק או האינסטגרם).
10.8 מתנה הנה תשלום חד פעמי שאינו הוראת קבע.
10.9 התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.
10.10 יובהר כי השימוש בשירות יתאפשר אך ורק למנויים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה, וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות לKadya. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל Kadya עם הפסקת המנוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.
10.11 חשבונית מס/ קבלה תישלח לרוכש לכתובת הדוא”ל אשר מסר בהזמנה. 

10.12 המוצרים הנשלחים למנויים, או למקבלי המתנה, במסגרת "שף קדיה" הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר. מבלי לפגוע בכלליות האמור, רוכש המנוי, או הגורם שבעבורו נרכשה המתנה הוא הזכאי במנוי ובמוצרים המתפרסמים מעת לעת לפי תקנון זה. בעל המנוי הוא הגורם הבלבדי הזכאי להשתמש במוצרי "שף קדיה" ואין להעביר את התוכן המועבר במסגרת המנוי, לצד ג' כלשהו. הרוכשים באתר מסכימים כי הפרה של הוראות סעיף זה יש בה משום הפרה של זכויות היוצרים של "שף קדיה".